Arrival at Pinggang.

Arrival at Pinggang.

Arrival at Pinggang.